ES projektai


ES investicijos pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“ paskatins ekologiškų produktų gamybą

 

UAB „Inspektras“, stabiliai dirbanti metalo apdirbimo srityje, nuo 2018 m. gegužės 1 d. įgyvendina projektą „UAB „Inspektras“ ekoinovacijų diegimas“

 

Šiuo metu daug dėmesio yra skiriama pramonės taršos prevencijai. Dažnai taršos prevencija planuojama kartu su sąnaudų sumažinimu. Šiuo projektu UAB „Inspektras“ siekia sumažinti savo gaminamų pjaustytų metalo gaminių sąnaudas pradedant gaminti ekologiškesnius lakštinio metalo gaminius. Šiam ekologiškumui padidinti reikalingos investicijos į modernias gamybos technologijas – naujus lazerinius pjaustymo įrengimus. Šie įrengimai yra būtini siekiant gaminti produktus, kurie pasižymėtų mažesnėmis elektros energijos, dujų ir tepalų sąnaudomis savo gyvavimo cikle ir ilgesniu vartojimo laikotarpiu. Šiuo projektu būtų sumažintas neigiamas įmonės gamybos poveikis aplinkai vykdant užsakomąją metalo lakštų gaminių gamybą. Įmonė įsigys „Fiber“ tipo lazeriniu paremtas metalo pjaustymo stakles. Šios staklės reikalingos gaminti sudėtingesniems, savo gamyboje mažiau energijos, pjovimo dujų suvartojantiems ir tepalų bei rezonatoriaus dujų nenaudojantiems lakštinio metalo produktams bei neplieniniams mažiau energijos, pjovimo dujų suvartojantiems ir tepalų, bei rezonatoriaus dujų nenaudojantiems lakštinio metalo produktams, kurie pasižymi ilgesniu eksploataciniu laikotarpiu – didesniu atsparumu korozijai.

 

Projekto „UAB „Inspektras“ ekoinovacijų diegimas“ tikslas yra įsirengti „Fiber“ tipo lazeriu paremtas metalo pjaustymo stakles ir pradėti jas eksploatuoti gaminant ekologiškesnius metalo gaminius.

 

UAB „Inspektras“ iš Europos regioninės plėtros fondo 286 000,00 eurų finansavimą gavo pažangiai įrangai diegti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Eco-inovacijos LT+“, kuria yra skatinama labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes. Projekto įgyvendinimą remia Lietuvos Respublika ir iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.

 

Vykdomo projekto rezultatas – įsigytos ir įrengtos „Fiber“ tipo lazeriu paremtos metalo pjaustymo staklės leis įmonei vykdyti ekologiškesnių produktų gamybą.

Tikimasi, kad projekto veiklų rezultatas paskatins tolimesnes investicijas į ekoinovacijas. UAB „Inspektras“ savo lėšomis vykdys pardavimų veiksmus esamose rinkose taip siekdama efektyvinti įmonės veiklą ir išlikti konkurencinga.